Kadunud Eesti. „Politseikroonika“ lugu | Страница 1 | Онлайн-библиотека


Выбрать главу

© Peeter Võsa, 2018

Toimetaja: Velve Saar

Küljendus: Heiko Unt

Projektijuht: Martin Kivirand

Esikaas: Veiko Vares

Tagakaas: Shutterstock

Foto Peeter Võsast: Robin Roots (Õhtuleht / Scanpix)

Sisupildid pärinevad autorilt, v.a

lk 159 (Jon Shave / Wikipedia) ja

lk 160 (Aldis Dzenovskis / Wikimedia Commons)

© Kirjastus Paradiis, 2018

ISBN 978-9949-9976-7-1

ISBN 978-9949-9976-8-8 (epub)

Trükk: Tallinna Raamatutrükikoda

Saateks

„Politseikroonika“ lugu on ajalugu. Saade, mis kerkis omal ajal komeedina televisiooni edetabelitesse, kasvatas üles terve põlvkonna. Kuigi „Politseikroonika“ oli Kanal 2 eetris ehk kuus-seitse aastat, kujunes selle mõju palju suuremaks, kui keegi oleks osanud arvata, loota või karta. Paljude saadete ja raamatute kohta võib öelda, et tegemist on aja märgiga. Mõned aastad enne sajandivahetust alguse saanud „Politseikroonika“ kajastas ühiskonna pahupoolt ja toppis oma nina kõikvõimalikesse sündmustesse. Esialgu politsei tegemisi kajastama pidanud saatest sai aga peagi ühemehe-show, kus parema puudumisel intervjueeriti koeri ja juhuslikke möödakäijaid ning vahel isegi tänava äärekive. Samuti ei piirdunud saade vaid rangelt politseitemaatikaga. Edu võtmeks oli tõsiste teemade kajastamine meelelahutuslikus võtmes.

Tänase päevani ringleb netiavarustes möödunud sajandi viimasel kümnendil filmitud tegelasi, kes on seeläbi nagu väikesed Jeesus Kristused – igavesti noored ja igavesti imelikku juttu ajavad. Ainus, mis ei ole muutunud, on must huumor. Seda jagus möödunud sajandi politseisaatesse ja jagub täna netiavarustesse. Endiselt ripuvad seal pangaröövel Uno, kes seletab isikliku näite varal, kuidas kuuekümneaastasel mehel tuleb pangaröövi läbi viia, ning Pronksi tänaval isa soovitusel haamriga naist rünnanud röövel.

Lugeja, kes on selle raamatu kätte võtnud, peaks selle siiski käest panema. Parem veel, kui see saaks visatud tulle nagu juhuslikult leitud Saatana muna. Nii nagu Saatana munast koorub vaid kurja ja jõledust, on nendegi kaante vahel raskeid inimsaatusi, õnnetusi ning ohtralt verd ja pisaraid. Need olid ühiskonnas suurte muutuste ajad, mil lubatava ja lubamatu piir oli väga hägune. Ühiskondlike suhete purunemise tagajärgede aeg. Tänavatel valitsesid hundiseadused, kõik püüdsid end marutaudina leviva vaesuse eest päästa kiire rikastumisega. Pühaks peetud väärtused langesid ja tekkisid uued.

See raamat räägib aastakümnest, mis jättis paljud kodutuks, paljud vaesusid, muutus ühiskonna moraal. Käis äge võitlus eksistentsi nimel. Valitsesid küll mannavahulised poliitlubadused, aga reaalsus oli see, et inimelu võis maksta vaid süstlatäie heroiini – just sellise summa eest võis lasta kellegi vigaseks või täitsa surnuks peksta. Isegi nõukogude süsteemist tulnud ja moraali topeltstandarditega harjunud inimestele tekitas olukord tõsist muret. Aga võimul püsisid Eesti Vabariigis endiselt kommunistlikud kurjategijad, kellel polnud aimu oma tegevuse pikaaegsetest tagajärgedest. Prooviti teha üheskoos nägu, et kommunistliku juhtimise all on võimalik ehitada kapitalistlikku riiki. Ülikoolis noortele ajakirjandust õpetavad prouad-härrad hoidsid küll kümne küünega kinni nõukaaegsest õppematerjalist ning noomisid kõiki korralikult käituma, aga ega nad vist ise ka päris täpselt aru ei saanud, mida see eestlaste hoovile ootamatult saabunud vabadus hakkab endaga kaasa tooma. Tänases poliitkorrektses maailmas on neid sajandivahetuse paiku filmitud materjale küll huvitav taas üle vaadata, kuid maailm on sellest alates tundmatuseni muutunud. Umbes kümne aasta pärast peaks lõppema eestlaste neljakümneaastane „kõrberännak“, mis niidab maha vana ja rikutud moraaliga kurjategijate põlvkonna, et uus saaks peale kasvada. Milline see uus saab olema, seda me täna tegelikult täpselt ei tea. Millest hakkavad pajatama tuleviku „Politseikroonikad“, see jäägu hiromantide arvata. Meie paneme koos lugejatega prillid ninale, tõstame valguse kirjaridadele lähemale ja meenutame koos ajalugu. Meie endi lähiajalugu ja läbielamisi.

Kes tahab minevikku väga ilustada, sellel tasub meelde tuletada toonaseid kurbi statistikanumbreid, kus liialt sageli loeti meie väikesearvulise rahva hulgas kokku üks või enam vägivaldset surma päevas. Lisaks sellele tulekahjudes ja liiklusõnnetustes hukkunud. Seda südamevalu, mis meid toona saatis, ei oskaks täna enam äragi valutada. Need olid laastavad aastad.

Raha teenimine oli seatud esikohale ning kõik, kes sellel teel tunglemises komistasid ja kukkusid, tallati kaaskannatajate jalge alla ning sinna nad enamasti jäidki. Igaüks proovis haarata verepirukast oma tükki ja sellestki lõpuks rahanumbri välja pigistada. Nii telekompaniid, ajakirjanikud, fotograafid kui ka poliitikud ning isegi ametimehed. Altkäemaksud politseiametnikele, kurjategijate omavahelised arveteklaarimised, tärkav narkokaubandus ning tootva majanduse kokkuvarisemine ei toonud endaga kaasa midagi head. Tänavatel liikus massiliselt kodutute horde. Taskuvargused, mis võisid ohvri vastuhakul kasvada rööviks ja lõppeda isegi ohvri vigastamisega. Lootusetus olukorras inimesed ja selles segaduses kasvavad lapsed. Kuna püssipaugud ja plahvatused olid Tallinna tänavatel tavalised, siis oodati põnevusega just neid teemasid käsitlevaid saateid ja uudiseid. Kerge hirmuvärina saatel ja närvikõdi oodates.

„Politseikroonika“ ei olnud nimetatud žanri viljelejate hulgas teerajajaks, küll aga vaieldamatult suurima vaatajanumbri kogunud saade. Kas selle põhjuseks oli saatetegijate karisma, ajastu mood või midagi muud, on tagantjärele väga raske öelda. Igatahes oli televaatajatel sageli võimalus mitte ainult jälgida kuiva saadet, vaid nad pääsesid koos kaameraga sündmuskohtadele ja inimeste elupaikadesse. Tihtipeale astusid nende ette äsja mõne tõsise kuriteo, isegi mõrva, toime pannud inimesed. Seda kõike kodus teleka ees nautida oli igatahes palju turvalisem kui ise öistel tänavatel seigelda ja põnevust otsida.

Kes ei taha kohe kuidagi taas verele, pisaratele ja inimlikule valule otsa vaadata, pangu raamat heaga käest. Veel parem oleks, kui see ei hakkaks mingilgi moel silma lastele, sest nagu „Politseikroonika“ saate alates aeti telerite eest ära lapsed, nõrganärvilised ja käima peal olevad naised, on nii ka selle raamatuga. Kes närvikõdi ei kannata, võtku ette mõni muu teos. Soovitatavalt midagi eesti ilukirjanduse klassikast. See on tunduvalt turvalisem lugemisvara.

Kuigi „Kadunud Eesti“ püüab kirjeldada võimalikult täpselt toona läbielatud sündmusi ja taastab olukordi, nagu need olid või võisid olla, on raamatus siiski kergeid kirjanduslikke liialdusi ning kohe kindlasti ei maksa hakata selle järgi ajalugu õppima. Piinlikkuse vältimiseks jätame kõrvale inimeste nimed ning vajadusel omistame mõne sündmuse mõnele hoopis kõrvalseisvale isikule. Aga seda kõige paremate kavatsuste ja soovidega. Ikka selleks, et raamat saaks nii nauditav, kui nauditav üldse saab olla kuritegevuse kajastamine.

Saate ja raamatu autor ei taha kuidagi jätta muljet, et kõik olnu on õõvastav ja et ainult tulevikupäike toob endaga head energiat. Ka sellel väga karmil ajal oli midagi ilusat ja omamoodi nagu korrastatutki. Nende meenutused, kes sellest kõigest eluga välja tulid, on üsna sageli värvikad ja seiklusrikkad. Aga kas ka tõesed? Nii nagu ilu on vaataja silmades, nii on ka tõde meist igaühe peas, sest üht ja sama sündmust nägid ning elasid läbi mitmed erinevad inimesed. Nende tundmused olid erinevad, nende arusaamad ja tõekspidamised samuti. Lõpuks kasvõi rakurss, mille läbi me täna kõike olnut hindame. See teeb tõe kirjutamise asjatuks. Nimelt pole tõde kui sellist, nagu me ülihästi teame, tegelikult olemas. Kõik pidavat olema näiline. Laskem siis endale näida, et oleme neid sündmusi ja inimesi korra juba näinud ning neis olukordades olnud. Laskem endile näida, et loetava raamatu sisu on juba ette nii põnevaks räägitud, et see tasub lugemist.

Kes selle tõdemuseni jõudsid, neile soovingi nüüd head lugemist!

Isa soovitusel

Kuulsusi ja etlejaid on eestlaste hulgas rohkemgi, kui tahaksime tunnistada. Kuidas inimene kuulsaks saab, seda oskab igaüks ette kujutada. Aga kuidas kuulsaks jääda? Mitte paariks aastaks või kümnendiks. Kuidas teha nii, et kohe hetkega kuulsaks saada ja kuulsaks jäädagi? Selle üle on mõtiskletud ilmselt küll ja veel, aga mingit kindlat valemit ei näi olevat. Või siiski?

„Politseikroonika“ oli vaieldamatult sissejuhatuseks tulevasele „Võsareporterile“, mis täpselt samamoodi otsis ja leidis uusi kuulsusi. Aga järjest peale ladestuvad kuulsuste kihid ei ole suutnud kuidagi katta osade staaride sära. Niivõrd tugeva mulje suudab auditooriumile jätta vaid tõeliselt lummata suutev meedium. Või äärmisel juhul esmakohtumine maavälise tsivilisatsiooni esindajaga.

Üks selline on kahtlemata „haamriga pähe“ mees ehk härra Isa Soovitusel. Tema kustumatu kirega edastatud sõnumid olid nii siirad ja lummavad, et takerdusid esmalt kõikvõimalikesse kordussaadetesse ja lõpuks netiavarustessegi. Harvad polnud juhtumid, kus härra Isa Soovitusel etteastest sai telefoni- või salvestava uksekella helin. Tema silmapaistvalt kurjast teost loodi muusikapalasid ja lõpuks naerdi teda ennastki – olukorra tõttu, millega rööv lõppes. Üks üsna tuntud ärimees pakkus isegi välja võimaluse, et Isa Soovitusel tuleks üles otsida ning hakata müüma ärilõunaid, kus ootamatu telekuulsuse saanud mees seisaks ärimeeste lõunalaua kõrval ja plämiseks neile vahetpidamata oma mõtteid. Enesestmõistetavalt oli see naljaga pooleks tehtud ettepanek, aga summad, mida oleks pakutud vahendajale ja härrale endale selle klounaadi läbiviimise eest, olid tolle aja kohta vägagi soliidsed.

Pronksi tänava juhtum ise hakkas aga hargnema ühest tolle aja kohta üsna tavalisest vahejuhtumist – nimelt röövist. Tollast aega iseloomustas kuratlikult tihti see, et röövi ohvriks võis tänaval langeda igaüks ja ükskõik kus. Röövi toimepanija, isik koodnimega Isa Soovitusel oli kuuldavasti õnnetust perest, kus vaimuvalgust jagati jaokaupa ning pere kõik liikmed tegid meeletuid ponnistusi, et äraelamiseks leib lauale saada. Pigem tuleks tagantjärele ilmselt noomida röövima läinud noormehe isa oma poja kuritegelikule teele tõukamise eest kui et hurjutada õnnetut hinge, kes teo reaalselt toime pani. Tagajärgedele mõtlemata. Ilmselt polnud ka mõttelihas noorhärra Isa Soovitusel peas just kõige rohkem trenni saanud ning see arvatavalt niigi kahjustada saanud kude lasti juba varajases nooruses väga lõdvaks kasvada. Nii ei olnudki seda tõenäoliselt iialgi sihipäraselt kasutatud. Siia, ajukoe unarusse jätmise kivi alla ongi koer maetud.

Nimelt oli noormees püüdnud edutult välja mõelda skeemi, mis pere rahalist olukorda kuidagi leevendaks. Paraku head nahka mõttetegevusest ja erinevatest katsetustest ei tõusnud. Küll proovis nigelavõitu füüsisega noormees kerjata, küll tänaval erinevat kaupa müügiks pakkuda. Kohalikud saatsid põhiliselt prügikastidest leitud asju müüva noorhärra pikema jututa seedekulglasse ning turistidega hangeldamist takistas ületamatuna tunduv keelebarjäär.

Tööd leida ja kuu lõpul palkagi saada oli tol ajal ikka väga küsitav. Eriti siis, kui äraelamiseks otsiti ja leiti vaid hooajalist või juhutööd. Nii ei õnnestunud plindris perekonnal äris edu saavutada ega tööalast karjääri teha. Kuidas peres viinavembla vibutamisega lood olid, ei mõista tagantjärele keegi adekvaatselt seletada. Aga et joomarlus oli ühiskondlik massitõbi, siis ega ei maksaks eriti imestada, et antud inimkooslus võttis juba varajastel hommikutundidel esimese kõva kakssada grammi kanget alkoholi aperitiiviks. Millal ja kas üldse söödi, on vägagi küsitav. Ei tahaks nagu hästi uskudagi, et selle pere kasvandikud on kasvõi mõnedki korrad elu jooksul näinud kogu perekonda ühiselt hommiku- või õhtusöögilauas istumas. Aga päris vihastena üksteisest arvatavasti siiski mööda ei käidud, kuna isa õpetussõnad said pojale kuritegelikul teel motivaatoriks. Kuna rahanappus vaatas vaese pere tuppa aknast, uksest ja korstnaaugust, käskis isa pojal röövima minna. Röövi õnnestumise nimel usaldati poja kätte suur osa perekonna varandusest – nimelt haamer. Seda ennekõike röövi ohvri ähvardamiseks, vajadusel tuimestamiseks ning ettenägematute asjaolude ilmnemisel enda kaitsmiseks.

Kleenuke perepoeg pistis haamri vöö vahele ning läks õhtustele tänavatele hulkuma, kõrvus kumisemas isa sõnad: „Ilma rahata ära koju tagasi tule!“ Küllap võrdles poeg oma saamatust isa ärilise eduga ja leidis end tõesti pelgalt jõuetuna sörkimas isa ettetallatud ärilistes jooksujälgedes. Kuuldavasti oli invaliidist isa leidnud tegevusvaldkonna müntide, kääride ja muu säärase mõttetu sodi müümises Tallinna tänavail hulkuvatele turistidele. Küllap leidis vana nõukogude nostalgia väljamaalaste silmis piisavalt heakskiitu, et seda õnnetu väljanägemisega vanalt mehelt osta. Küllap arvasid heatahtlikud ostjad, et sellest piskust invaliidile piisab. Ei piisanud. Poeg oli tõepoolest tarvis saata öistele tänavatele lisaraha teenimiseks röövima.

Pronksi tänaval avanes noormehel võimalus isa antud korraldus täita ja oma autoriteeti perekonna silmis pisutki tõsta. Pimedal tänaval seisis kaunis palitusse mässitud daam ja ootas. Mida või keda, selle üle polnud aega juurdlema hakata. Isa juhtnööre täpselt järgides hiilis noorsand daami seljataha ja rabas ridikülist kinni. Targu teadsid tolle aja naised tänastest paremini, kuidas hoida käekotti nii, et juhuslik mööduja seda käest ei rebiks. Too daam teadis samuti. Käekoti rebimine ootamatu jõuvõttega osutus läbikukkumiseks. Daam hakkas appi hüüdma ja enesekaitseks rabelema. Muidu alalõpmata kõike segamini ajav ja unustav noorhärra järgis isa juhtnööre sedapuhku piinliku täpsusega. Ta ei tahtnud olla perekonna vesivõsu, vaid tegija juba algusest peale. Seetõttu oli tal vestlus isaga väga hästi meeles.

„Vali mõni eit. Vali viisakama välimusega, neil mõrdadel on raha rohkem kaasas.“

„Rebi kott, pojakene, rebi kogu jõust ja proovi naine pikali lükata. See peaks sul ometi õnnestuma! Nii saamatu sa meil ju ka pole!“

1