Выбрать главу

Гущенко. значк. Кінно-Горний гарм. дивізіон.

Гудима. сот. Технічний Кур.

Гулий-Гуленко, ген. хоп. Комдив. 1 Запор, в 1920 р.

Грибанів Іван, хор. 2 Зап. п.

Ігнатенко, сот. 2 Запорож. п.

Глова Андрій, хор. 2 Зап. п.

Галуиіко, хор. 2 Запорож. п.

Гиро-Оіренський, сот. Кін. — Горний гарм. дивіз.

Г етьман Михайло, значк. З Гайдамацький п.

Гончарів-Г ончаренко, хор. — лікар. дивіз. лікар.

Данченко, сот., Ком. — Корп. Запорож.

Деюк, значк. 2 Запорож. п.

Дейнека Василь, значк. Нали- вайк. п.

Дене А. значк. Наливайк. п.

Дзюблик Василь, хор. Наливайк. п.

Довбня Мефодій, хор. 4 Зап. п.

Дробиш Андрій, хор. 4 Зап. п.

Дон-Донцов, сот. Мазеп, п.

Дригин, хор. 1 Зап. ім Гет. Дорош. п.

Дубовий Іван, полк., Комкур 2 Зап. п. Комполку, Комкори., Комбриг. 1 Зап.

Дубовий Сергій, хор. Штаб. Дяченко Петро, сот., пізн. полковник, комполку кін. Чорних Запорожців. Дяченко Віктор, сот., пізн. під- полк. Чорних Запорожців. Добровольський Гавр., значк.

Кін. полк. Чорних Запор. Дрітман, хор. 2 Запор, п. Дмитріїв Микола, хор. 2 Запорож. п. Декань, хор. 2 Запорож. п. Добриловський Юрко, значк.

дивізійний лікар., Д-р мед. Дадуків, хор. 2-й Запорож. п. Дудкевич Антон, сот. 1 ім. Гет.

Дорошенка п. п, Демиденко, хор. 4 Зап. ім. Гет.

Хмельницького, п. Дірин, пполк. арт. 1 Зап. див. Євсеїв Петро, сот. Нач.

звязку, кубан. козак. Євтимович Варфоломій, пполк. старшина для доручень Штабу Запор. К-су. Євтуиіенко Михайло, пполк.

Наливайк п. Єремієнко, значк., Кін. — горн.

гарм. дивіз. Енгельман. хор., Штаб Групи Запорож. Еліх, хор. Кін. ім. Кош. К. Гордієнка, п.

Свдокімів Василь, хор. Кін.

ім. Кош. К. Городієнка п. Желябцжський, полк… Штаб. К-су.

Жидик Микола, значк. 4 Зап ім. Гет. Хмельницького п

Жалинський Юхим, хор. 4 Зап. ім. Гет. Хмельн. п.

Журжа Ілля, значк. 4 Запор, ім. Гет. Хмельн. п.

Жупинас Дмитро, сот., пізн. полковник.

Жі/равський, хор. 2 Запор, п.

Жук Семен, хор. Наливайків п.

Журавель Андрій, Лікар Богдан. п.

Жилінський Аркадій, хор. 2 Запорож. п.

Жовтенко Олександер, сот… господар ст. зібр.

Забілло Микола, сот., живе в Туреччині.

Загродський Олександер, сот., К-р 1 Зап. ім. Гет. Дорошенка п. в 1920 р. отримав рангу ген. — хор., К-р Волинської див.

Загородній, хор. Кін. Гордієнківський п.

Запорожець Юрій. хор. 2 Запорож. п.

Зілинський Содоль Мих., сот. 2 Запорож. п.

Зілинський Содоль Петро, сот. 1 Запорож. п.

Зілинський Содоль Йосип, сот. 2 Запорож. п.

Зельницький, полк. 2 Зап. п. Зімницький, полк. 2 Зап. п. Зуб. хор. Кін. п. Чорних Зап.

Зубрицький їв., значк. 1 Зап. ім. Гет. Дорошенка, п.

Заіць Іван, сот. 4 Зап. ім. Гет. Хмельницького, п.

Загаєвич Микола, сот. 2 Зап. п. Захарченко Дам'ян. сот. 1 Зап. дивізія.

Ільяіиевич Олександер. значк.

2 Запорож. п. Іващенко Анто, значк. — лікар, Д-р мед.

Іващенко Панас, значк. 7 Запопож. п.

Іщенко Петро, хор. Техн. Кур.

Іванюк, хор. 2 Запорож. п.

Івко Юхим, хор. 4 Зап. ім. Гет. Б. Хмельн. п.

Іщенко Хведір, хор. 4 Зап ім. Гет. Б. Хмельн. п.

Іванюта, значк. 4 Зап. ім. Гет. Б. Хмельн. п.

Іванюк, хор. 1 Зап. ім. Гет. Дорошенка п.

Кавардинcький, значк. Мазеп. п.

Калюжний Родіон, значк. З

Гайдамацький п. Калиниченко, хор. З Гайдамацький п. Кратюк Петро, сот. Зап. ім.

Гет. Сагайд. п. Кащенко. хор. Мазеп, п. Кіндзєравий, хор 1 ім. Гет. Дорош. п.

Кірсанов, значк. 1 ім. Гет

Дорош. п. Кіріченко, сот. 4 Зап. ім. Гет.

Б. Хмельн. п. Конокотін, хор. 4 Зап. ім. Гет.

Б. Хмельн. п. Колісник, значк. 4 Запорож. п.

забитий під Тирасполем. Кулібаба Антон, хор. 4 Зап.

ім. Гет. Б. Хмельн. п. Корицький Михайло, хор. 4 Зап. ім. Гет. Б. Хмельн. п Кисіль Павло, хор. 4 Зап. ім.

Гет Б. Хмельн. п. Коваленко Павло, хор. 4 Зап.

ім. Гет. Б. Хмельн. п. Коркішко Онисько, хор. 4 Зап.

ім. Гет. Б. Хмельн. п. Костенко Григорій. сот. 2 Запорож. п. Кондратюк, сот. 2 Зап. п. Колон А., полк, лікар 2 Зап. п. Климко, значк. Кін. п. ім. Кош.

К. Гордієнка. Кирилюк Данило, значк. Зап.

тяж. гарм. п. Козьма, полк. К-р Запорож.

інжен. полку. Коха, ад. хор. 4 Зап. ім. Гет.

Б. Хмельн. п. Ковтун Петро, хор. 2 Зап. п. Колодочка, сот. 2 Зап. п. Коваленко Василь, хор. Кін.

п. Чорних Запорож. Копилівець, сот. 1 Зап. ім. Гет. Дорош. п.

Кононенко Михайло хор. Батарея ім. сот. Совии^- кого.

Кузнєцов, сот. Запор, гарм. п., поляг на Черниг.

Кованько, хор. 1 Зап. ім. Гет. Дорош. п.

Корнійчук Артем, хор. захоплений больш. в Празі й відвезений разом з полк. Росіневичем до Київа.

Кожушко Іван, значк. 2 Запорож. п.

Кротків Константин, хор. 2 Запорож. п., помер у Берліні 1930 р.

Кортів Василь, сот. 2 Зап. п.

Крамаренко, хор. 2 Зап. п.

Крегер, значк. 2 Запорж. п.

Кустовський, сот. 2 Зап. п.

Кудрявців, пполк. 2 Зап. п.

Кущ А., сот. 2 Запорож. п.

Курочкин, значк. 2 Зап. п.

Ключко, сот. Кін. п. Чорних Запорожців.

Кущ Віктор, ген. штабу полк, наштакорп.

Коваленко Олександр, сот. Зап. ім. Гет. Дорош. п.

Корж, сот… Осаул 2 Зап. п.

Кононів Юрій, сот. Тяжкий гарм. дивізіон.

Кутовий, сот. 2 Запорож. п., поляг на Черниг. в 1918.

Коїиман Іван, хор. Наливайківський п.

Кушніренко Максим, значк. Наливайківський п.

Крат Михайло, пполк. Кінно- горний гарм. дивізіон.

Ковальчук Охрим, хор. 4 Зап. ім. Гет. Б. Хмельн. п.

Карягин о. Ієромонах, Капелян.

Кузьменко Петро, хор. Гордієнк. кін. п.

Кузьменко Георгій, хор. Гордієнк. кін. п.

Крижановський Петро, значк. 2 Запорож. п.

Крижановський Яків. хор. 2 Запорож. п.

Клокун Семен, значк. 2 Зап. п., поляг під Пергою.

Ластівченко, сот. 1 п. Серд. ім. Гет. Хмел. п„поляг від скритовбивчої кулі в Полтаві.

Лавринович Леонід, пполк Запорож. тяжкий гармат, дивізіон.

Лазуренко Степан, сот. 4 Зап. ім. Гет. Хмельн. п. п.

Лапчинський Микола, хор., Кін. — гор. гарм. дивізіон.

Ласиця, значк. Кін. — гор. гарм. дивізіон.

Лисицький В., хор. 2 Зап. п п.

Литвиненко Іван, хор. 1 Зап. ім. Гет. Дорош. п. п.

Литовчик, значк. Штаб 1 див. і К-су.

Лощенко Семен сот. Запорож. гарм. полк, К-р Гарм. бригади.

Лубяницький. ген. — штабу військовий старшина, 2 Зап. п., К-р 4 Запорож. полку.

Ляхович, сот. З Гайдамацький п.

Лопатюк, значк., військовий слідчий.

Лець-Атаманів, пполк. 2 Запорож. п. п.

Лебідь Дмитро, сот. 4 Зап. ім. Гет. Хмельн. п. п.

Лазар, значк., батарея Кін. полку Чорних Запорож.

Мартинюк, сот. 2 Зап. полк, поляг на Чернигів.

Малько, значк. 1 Зап. п.

Макаревич. значк., осавул 1 Зап. п., поїхаз у відпустку і був забитий проти гетьманськими повстан.

Мальців Віктор, сот., 2 Запорож. п. п.

Макаревич Б., сот. 2 Зап. п. п„поляг 19 XI 1920 під с. Черепова.

Марків Іван, значк. Наливайківського п.

Мартинів Олекса, значк. осаул Кін. горн. гарм. дивіз.

Матвієнко Іван, сот. Кін. горн, гарм. дивіз.

Мацюк. хор., Наливайк. п.

Мирошниченко Василь, хор. Кін. горн. гарм. дивіз.

39
Монкевич Борис, сотник В. З: СЛІДАМИ НОВІТНІХ ЗАПОРОЖЦІВ: Похід Болбочана на Крим 1
Від видавництва 1
ПЕРЕДМОВА 1
ВІД ЖИТОМИРА ДО ХАРКОВА 2
Залишення Київа 2
Бій під Ушомиром 3
Бої під Бердичевом 4
Запоріжці в Київі 5
Погляд німців на українське військо 6
Визволення лівобережної України. Полтавський напрям 7
Бої за Ромодан 7
Становище союзних армій у березні місяці 1918 р 9
На Полтаву 10
В Полтаві 11
Харківський напрям. Бої під Люботином 11
Константиноградський напрям 12
ПОХІД БОЛБОЧАНА НА КРИМ 12
Запоріжці в Харкові 12
Приїзд от. Натієва. Склад Запоріжського корпусу 13
Наказ про похід на Крим і в Донбас 14
Загальна ситуація на фронті українсько-німецько-австрійської армії в першій половині цвітня 1918 p 14
Ситуація в Криму і становище Чорноморського Флоту 15
Перші бої на Севастопільському напрямі і зустріч з Українськими Січовими Стрільцями 16
Бій під Мілітополем і зустріч з дроздовцями 17
Генерал фон Кош і полковник Болбочан 18
Сиваш або Гниле Море 19
В кримських степах 20
Симферопіль 21
Конфлікт з німцями 22
Ультімат німців запоріжцям 25
Переговори Болбочана з генералом фон Кошом. Приїзд отамана Натієва 26
Переговори з Урядом і його становище в кримському конфлікті 26
Залишення Криму запоріжцями. Характеристика полковника Болбочана 28
Мілітополь. Гетьманський переворот 29
Комісар уряду і його розкладова діяльність серед війська 30
Інцидент з матросами і конфлікт з ґуберніяльним командантом 31
БОРОТЬБА ЗА ДОНЕЦЬКИЙ ВОДОЗБІР 34
ДОДАТКИ І ІСТОРИЧНІ ДОКУМЕНТИ 35
Короткий список старшин запорожців 38
ДОДАТКИ ІІ: З ЖИТТЯ Т-ВА ЗАПОРОЖЦІВ В АМЕРИЦІ 41